Adviezen

Adviezen voor iedereen met NAH

Deze adviezen staan bekend onder de naam de 'PRET-strategie'. Deze is ontwikkeld door een aantal hulpverleners.

Pauzeren
Een leven met hersenletsel kost veel energie: daardoor hebt u minder energie over voor andere zaken. Ga dus zorgvuldig om met de hoeveelheid beschikbare energie. Neem tijdig een pauze. Bouw voldoende rustmomenten in uw dag in. Regelmatig een korte pauze is beter dan één lange pauze. Plan na een drukke dag een rustdag.


Rustige omgeving
Zorg voor een rustige omgeving. Zo voorkomt u dat u te veel prikkels krijgt, waardoor u vermoeid raakt en uw klachten ernstiger worden. Zet bijvoorbeeld de tv uit als u een gesprek wilt voeren.


Eén ding tegelijk
Voer taken één voor één uit. Als u twee dingen tegelijk doet, gaat dit ten koste van uw aandacht en concentratie.


Tempo
Pas uw tempo aan. U hoeft niet terug naar uw schema van vroeger. Als u uzelf voldoende tijd gunt, zult u zien dat veel zaken u makkelijker af gaan. Dit werkt motiverend.


 

Adviezen in de omgang met mensen met NAH

NAH betekent veel structuur, duidelijkheid en herhaling.

Structuur
 • eenduidige benadering; consequent, continu
 • één ding tegelijk vragen of opdragen
 • houd rekening met (on)mogelijkheden
 • zie onvermogen niet voor onwil aan
 • stel verwachtingen bij; NAH gaat nooit meer over
 • houd rekening met vermoeidheid; alles kost inspanning en energie
 • bedenk dat inzet en motivatie ook 'gestuurd' worden door het brein en dus ook beschadigd kunnen zijn

Geheugen

 • veel herhaling
 • ondersteuning (geheugensteuntjes aanleren)
 • gebruik leren maken van compensatiestrategieën (agenda, aftekenlijstjes, horloge met alarm, notitieblokje)
 • geef nieuwe informatie stap voor stap

Aandacht en concentratie

 • rustige ruimte
 • weinig prikkels
 • blijven betrekken
 • niet overvragen

Plannen en uitvoeren

 • structuur nodig
 • routine opbouwen
 • ondersteuning afbouwen
Communicatie
 • neem de tijd
 • voer een gesprek in een rustige ruimte, met weinig afleiding
 • spreek langzaam in korte, duidelijke zinnen
 • steekwoorden opschrijven
 • één ding tegelijk vragen
 • ga na of het begrepen is
 • wees voorzichtig met grapjes
Oriëntatie
 • geordende omgeving
 • alles op een vaste plaats
 • dagschema met vaste tijden
 • een klok/horloge met alarm
 • adequate bewegwijzering