Families met SCA1 zamelen 75.000 in voor vervolgonderzoek