Oorzaken

Oorzaken van hersenletsel

Hersenletsel kan door veel oorzaken ontstaan. Zogenaamd traumatisch letsel ontstaat door geweld van buiten af:
  • door een ongeluk,
  • een val,
  • een klap tegen het hoofd of
  • een binnendringend voorwerp, zoals kogel.
 
Bij niet-traumatisch letsel kan de oorzaak erg uiteen lopen,
  • zoals zuurstoftekort door verstikking of verdrinking, vergeleken met een hersenontsteking (encephalitis).
  • Ook een beroerte (infarct = afsluiting van een bloedvat, of bloeding) of
  • een gezwel in de hersenen vallen onder de niet-traumatische letsels.