Vragenlijst

Heeft u in uw leven één van onderstaande gebeurtenissen meegemaakt?
Ze kunnen misschien al vele jaren geleden gebeurd zijn, bijvoorbeeld in uw jeugd.

Ja

Nee

Ongeval met als gevolg een hersenschudding of –kneuzing
Beroerte - Herseninfarct/Hersenbloeding (CVA – TIA)
Coma
Hartstilstand – reanimatie
Hersentumor
Bijna-verdrinking
Hersenvliesontsteking
Vergiftiging (bijv. koolmonoxide, oplosmiddelen, leverafwijkingen)
Alcohol/Drugsgebruik – verslaving
Epilepsie
Overige neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld MS, Parkinson)
Indien u één vraag met ja beantwoord heeft, beantwoordt dan ook de volgende vragen
Klachten over het denken:
Ja Soms Nee
Heeft u moeite om zich te concentreren?
- Als u een boek leest
- Het luisteren naar een gesprek.
- Denkt u wel eens dat er te veel van u verlangd wordt?
Vindt u uw omgeving vaak te druk?
Vindt u het moeilijk om twee dingen te gelijk te doen?
Bijv. praten terwijl u eten kookt.
Heeft u problemen met het vinden van de juiste woorden?
Als u wat verteld wordt, gaat het u dan te snel?
- Raakt u de draad kwijt?
Kunt u opdrachten/afspraken moeilijk onthouden?
- Bent u afspraken bij het opschrijven in uw agenda al weer vergeten?
Lichamelijke klachten:
Ja Soms Nee
Denkt u wel, ik ben vaker moe dan vroeger?
Heeft u moeite uw evenwicht te bewaren?
- Dronkemansloop
- Of steun zoeken
Heeft u moeite geuren te herkennen?
Heeft u moeite met zien?
- Ziet u vlekken?
- Heeft u moeite met lezen?
Heeft u last van fel licht?
- Of van bepaalde geluiden?
Klachten op het gebied van veranderingen van persoonlijkheid, emotie en gedrag:
Ja Soms Nee
Bent u snel geprikkeld?
- Als er te veel mensen zijn.
- Als er te veel lawaai is.
Heeft u moeite met onverwachte gebeurtenissen?
Vindt men u emotioneler geworden?
- Bent u sneller boos of verdrietig?
- Lacht u wel eens als dit niet gepast is?
- Vindt men u onverschillig, koel?
Bent u spontaner geworden?
- Te snel ja zeggen terwijl u als u erover nagedacht had liever nee had gezegd.
- Teveel geld uitgeven aan zaken die u niet nodig heeft.
- Heeft u moeite om te stoppen met eten?
Heeft u moeite om uw huishouden of administratie op orde te houden?
Blijven er werkzaamheden (huishouden/hobby) liggen?
- Begint u niet zo snel aan iets?
Zeggen mensen dat u meer aan u zelf denkt en niet aan anderen?
Vindt u dat uw leven veranderd is?
 
Vraag ook uw partner, kinderen, familie of vriend(in) om deze vragen over u te beantwoorden.

Mochten er een aantal van bovenstaande vragen met ja of soms beantwoord zijn, neem dan contact op met:
de coördinator van het Hersenletselteam Overijssel hersenletselteam@nahoverijssel.nl
 
Verbeteringen/opmerkingen over deze lijst graag mailen naar:
hersenletselteam@nah-overijssel.nl
 
Klik onderaan deze pagina op "Print pagina" om deze vragenlijst af te drukken.